Lakimiehet


Jari Välimaa

puh. (014) 523 541
Gsm 0400 720235 e-mail: jari.valimaa@kuhi.fi                                                                                                                                     

Varatuomari Jari Välimaa on aloittanut toimistomme palveluksessa lakimiehenä ja oikeudenkäyntiavustajana alkuvuodesta 2016. Välimaa on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta 1994 ja auskultoinut varatuomariksi 1995. Harrastuspohjana hänellä on lähinnä metsästys ja kalastus sekä moottoripyöräily ja autourheilu. Tämän vuoksi hän on erityisesti paneutunut metsästys- ja luonnonvaraoikeutta sekä ympäristöoikeutta koskeviin juridisiin kysymyksiin. Välimaa on hyvin eläinrakas ja hänellä  on myös kaksi luolakoiraa eli Jackrusselin terrieriveljekset Kepe ja Pico, joten hän on paneutunut lukuisiin eläinsuojelua koskeviin tapauksiin.

Välimaa on rautainen rikosoikeuden ammattilainen yli 20 vuoden syyttäjäkokemuksella ja hän on hoitanut sanottua virkaa nimismiehenä, apulaisnimismiehenä ja sotilaslakimiehenä sekä kihlakunnansyyttäjänä, jolloin hän toimi myös oman toimen ohella poliisirikostutkinnanjohtajana eli hänellä on hyvä perehtyneisyys poliisirikosasiain parissa. Hänellä on myös paljolti muuta työkokemusta hänen toimittuaan aiemmin pankkitoimihenkilönä, yleisenä oikeusavustajana, kaupunginvoutina, lääninoikeussihteerinä (hallinto-oikeuden esittelijä) ja henkikirjoittajana (maistraatin päällikkö). Välimaalla on siten hyvä osaaminen ja asiantuntemus myös rikosjuridiikan ulkopuolelta. Välimaan toimittua sotilaslakimiehenä sotilasläänissä ja ilmavoimissa, on hänellä hyvä osaaminen myös puolustushallinnon alalta ja hän on sotilasarvoltaan reservin kapteeni.  
Vesa Hirvonen

Puh. (014) 523 541
Gsm 0400 645 727
e-mail: vesa.hirvonen@kuhi.fi

Asianajaja, varatuomari Vesa Hirvonen on harjoittanut asianajoa toimistossamme vuodesta 1992 lähtien. Aiemmin Vesa työskenteli Laukaan yleisenä oikeusavustajana vuodesta 1985 alkaen.

Vesa Hirvonen on opiskellut oikeustiedettä Turussa ja valmistunut Turun oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 1984. Varatuomarin arvo myönnettiin hänelle vuonna 1985.

Vesa Hirvonen hoitaa Asianajotoimisto Kurikka & Hirvonen Oy:ssä muiden oikeudellisten asioiden lisäksi lähinnä yrityssaneeraukset ja konkurssiasiat ja niihin liittyvät talousrikos-, takaisinsaanti- ja riitajutut sekä liike- ja sopimusjuridiikan. Vesa on saanut asianajajaliiton sovintomenettelijän koulutuksen ja on merkitty liiton sovittelijalistaan.

Vesa Hirvonen asuu Laukaassa ja hänen vapaa-aikaansa kuuluu mm. metsästys, hiihto ja   moottoripyöräily.